Αποστόλου Παύλου 36, 20131 Κόρινθος Κορινθίας

Βελτιώνουμε τις ζωές σας, ένα χαμόγελο τη φορά!
Τηλέφωνο Επικοινωνίας

+2741074277/+6946009835

Είμαστε Ανοιχτά

Δευτέρα-Σάββατο: 9:00 Π.Μ. - 5:00 Μ.Μ. Κυριακή: Κλειστά

Κλείστε Ραντεβού

Κερδίστε πίσω το λαμπερό σας χαμόγελο!

Προσθετική

Προσθετική

Όταν ένα ή και περισσότερα δόντια καταστραφούν ή χρειάζεται πλέον να αφαιρεθούν,
είναι δυνατό να συμπληρωθούν με κάποιο είδος προσθετικής αποκατάστασης. Τα δόντια
που χάνονται πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα καθώς η απώλειά τους έχει επίπτωση και
στην υγεία και στην αισθητική του στόματος.
Σήμερα η προσθετική αποκατάσταση διακρίνεται σε ακίνητη, σε κινητή και στα
εμφυτεύματα καθώς και σε συνδυασμό των παραπάνω.
Ακίνητη προσθετική είναι οι στεφάνες (θήκες) και οι γέφυρες που στηρίζονται και
συγκολλούνται στα υπάρχοντα δόντια αφού πρώτα γίνει η κατάλληλη προετοιμασία των
δοντιών αυτών.
Κινητή προσθετική είναι η χρήση προσθέσεων που αφαιρούνται από το στόμα, δηλαδή
ολικές ή μερικές οδοντοστοιχίες (κοινώς μασέλες ή μασελάκια).
Τα εμφυτεύματα αποτελούν ένα υποκατάστατο της ρίζας του δοντιού κατασκευασμένο από
τιτάνιο σε μορφή βίδας. Αφού πρώτα γίνει ο απαιτούμενος τρισδιάστατος ακτινογραφικός
έλεγχος των γνάθων, γίνεται η χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στις
κατάλληλες θέσεις. Μετά από επαρκή χρόνο αναμονής για την οστεοενσωμάτωση των
εμφυτευμάτων μπορεί πλέον να τοποθετηθεί τελικά κάποια στεφάνη ή γέφυρες σε
περισσότερα από ένα εμφυτεύματα.
Τα εμφυτεύματα μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν στο να σταθεροποιήσουν κινητές
οδοντοστοιχίες (ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ Η΄ΚΟΥΜΠΟΤΕΣ) στο στόμα με εκπληκτικά αποτελέσματα.